1 స్పూన్ తీసుకుంటే చాలు మీ శరీరంలో రక్తాన్ని ఎంతలా తయారుచేస్తున్నదంటే ఎటువంటి రోగాలు రావు.. anemia

anemia home remedies in Telugu

1 స్పూన్ తీసుకుంటే చాలు మీ శరీరంలో రక్తాన్ని ఎంతలా తయారుచేస్తున్నదంటే ఎటువంటి రోగాలు రావు.. anemia అందరికి ఉపయోగపడే పోస్ట్ తప్పకుండ షేర్ చేసి తెలియజేయండి.

1 గ్లాస్ తాగితే చాలు ఎనిమియా, ఐరన్ లోపం,రక్తహీనత,హిమోగ్లోబిన్ ఇలాంటి సమస్యలు శాశ్వతంగా మాయం..anemia

iron deficiency anemia symptoms

1 గ్లాస్ తాగితే చాలు ఎనిమియా, ఐరన్ లోపం,రక్తహీనత,హిమోగ్లోబిన్ ఇలాంటి సమస్యలు శాశ్వతంగా మాయం..anemia అందరికి ఉపయోగపడే పోస్ట్ తప్పకుండ షేర్ చేసి తెలియజేయండి.