రాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్ర పట్టాలంటే ఇలా చేయండి | Follow These To Get Strong Sleep DR Khader Valli

రాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్ర పట్టాలంటే ఇలా చేయండి | Follow These To Get Strong Sleep DR Khader Valli

Read more

సుఖనిద్ర కోసం పాటించాల్సిన నియమాలు

నిద్ర మనిషికి ఆహరం నుంచి శక్తి వస్తుందన్న సంగతి తెలిసిందే.. కాని  శక్తి నిచ్చే సాధనే నిద్ర. శరీరానికి కావల్సినంత నిద్ర పోకపోతే ఎన్నో అనారోగ్యాలు తలెత్తుతాయి.

Read more