శరీరంలో వేడి క్షణాల్లో తగ్గాలంటే దీన్ని తాగండి ! how to reduce body heat immediately in telugu

శరీరంలో వేడి క్షణాల్లో తగ్గాలంటే దీన్ని తాగండి ! how to reduce body heat immediately in telugu ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి

Read more

మన శరీరంలోని వేడిని తగ్గించడానికి 10 చిట్కాలు – 10 Best Tips to decrease body Temperature in summer

ఇప్పుడు ఎండలు మండిపోతున్నాయి అంతే కాకుండా శరీరం కూడా వేడిగానే ఉంటుంది. అసలు ఎందుకు మన శరీరం వేడిగా ఉంటుంది? దానికితోడు యూరిన్ కూడా వేడిగా వస్తుంది.

Read more