స్త్రీల ఆరోగ్య సమస్యలకు అద్భుతమైన పరిష్కారం DR KHADER VALI Latest Speech On Women Health Problems

స్త్రీల ఆరోగ్య సమస్యలకు అద్భుతమైన పరిష్కారం… DR KHADER VALI Siridhanyalu Latest Speech On Women Health Problems  

Read more

ఆడవారిలో అసహనానికి కారణాలు … పరిష్కారాలు Few reasons for the impatience of women

Few reasons for the impatience of women ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి ఆడవాళ్ళకి ఇంటిపని, వంటపని, పిల్లల సంరక్షణ, వారి చదువులు, పెంపకం ,

Read more