ఈ ఆకులు 2 తింటే మీ శరీరంలో ఉన్న వేడి క్షణాల్లో పోతుంది || Reduce Body Heat Naturally

ఈ ఆకులు 2 తింటే మీ శరీరంలో ఉన్న వేడి క్షణాల్లో పోతుంది || Reduce Body Heat Naturally అందరికి ఉపయోగపడే పోస్ట్ తప్పకుండ షేర్

Read more

ఒంట్లో వేడి తగ్గాలంటే|Dr.Ramachandra Remedies to Reduce Body Heat|Dr Ramachandra Videos|Drramchandra

ఒంట్లో వేడి తగ్గాలంటే|Dr.Ramachandra Remedies to Reduce Body Heat|Dr Ramachandra Videos|Drramchandra అందరికి ఉపయోగపడే పోస్ట్ తప్పకుండ షేర్ చేసి తెలియజేయండి. మరిన్ని ఆరోగ్య సూత్రాలకు

Read more

శరీరంలో ఎంతటి వేడినైనా క్షణాల్లో బయటకు పంపే ఆకు ఇదే ! || how to reduce body heat in ayurveda

శరీరంలో ఎంతటి వేడినైనా క్షణాల్లో బయటకు పంపే ఆకు ఇదే ! || how to reduce body heat in ayurveda అందరికి ఉపయోగపడే పోస్ట్

Read more

ఈ వీడియో చూస్తే మీకు జీవితంలో వేడి చేయదు | Stay Away from this Dehydration Symptom For Ever

ఈ వీడియో చూస్తే మీకు జీవితంలో వేడి చేయదు | Stay Away from this Dehydration Symptom For Ever అందరికి ఉపయోగపడే పోస్ట్ తప్పకుండ

Read more

శరీరం లో వేడి మూత్రం లోమంట వెంటనే తగ్గాలంటే ఇలాచేయండి || Immediate Control From Body Temperature

శరీరం లో వేడి మూత్రం లోమంట వెంటనే తగ్గాలంటే ఇలాచేయండి || Immediate Control From Body Temperature అందరికి ఉపయోగపడే పోస్ట్ తప్పకుండ షేర్ చేసి

Read more

శరీర వేడి వెంటనే తగ్గలంటే ఇలా చేయండి Best Remedy to Reduce Body Heat

శరీర వేడి వెంటనే తగ్గలంటే ఇలా చేయండి Best Remedy to Reduce Body Heat అందరికి ఉపయోగపడే పోస్ట్ తప్పకుండ షేర్ చేసి తెలియజేయండి. మరిన్ని

Read more

శరీరంలో వేడి క్షణాల్లో తగ్గాలంటే దీన్ని తాగండి ! how to reduce body heat immediately in telugu

శరీరంలో వేడి క్షణాల్లో తగ్గాలంటే దీన్ని తాగండి ! how to reduce body heat immediately in telugu ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి

Read more

మన శరీరంలోని వేడిని తగ్గించడానికి 10 చిట్కాలు – 10 Best Tips to decrease body Temperature in summer

ఇప్పుడు ఎండలు మండిపోతున్నాయి అంతే కాకుండా శరీరం కూడా వేడిగానే ఉంటుంది. అసలు ఎందుకు మన శరీరం వేడిగా ఉంటుంది? దానికితోడు యూరిన్ కూడా వేడిగా వస్తుంది.

Read more

అంబలి యొక్క ఉపయోగాలు – Summer Special Drink RAGI MALT

అంబలి యొక్క ఉపయోగాలు – Summer Special Drink RAGI MALT రాగులని మొక్కగట్టి ఎండించి మెత్తగా దంచిన పొడిని నీళ్లలో వేసి బాగా ఉడికించి జారుగా

Read more