1 సారి ఇదిరాస్తే చాలు మీ ముఖంపై ఉన్న నలుపు మొత్తం పోయి తెల్లగా మెరిసిపోతారు..skin whitening face pack

1 సారి ఇదిరాస్తే చాలు మీ ముఖంపై ఉన్న నలుపు మొత్తం పోయి తెల్లగా మెరిసిపోతారు..skin whitening face pack అందరికి ఉపయోగపడే పోస్ట్ తప్పకుండ షేర్

Read more

వర్షాకాలంలో చర్మానికి వచ్చే ఇబ్బందులు..నివారణలు

Skin care tips in Rainy season వర్షాలు  పడుతున్నాయి అంటే మనసుకి ఆహ్లాదంగా అనిపిస్తుంది. చల్లని  వాతావరణంలో వేడిగా టీ’ తాగుతూ, ఎక్కువ శ్రమ లేకుండా

Read more

How to remove dark circles in Telugu – కళ్ళ కింది నల్లటి వలయాలు పోవాలంటే

How to remove dark circles in Telugu  ఈ మధ్య చాలా మందిని వేదిస్తున్న సమస్య ఇది. కళ్ళ కింద వలయాలు (డార్క్ సర్కిల్స్) కేవలం

Read more