పూజలో కొబ్బరికాయ కుళ్ళిన లేక పువ్వు వస్తే దేనికి సంకేతం

0
354

పూజలో కొబ్బరికాయ కుళ్ళిన లేక పువ్వు వస్తే దేనికి సంకేతం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here